Ärendehantering

Nya Ärenden

Filtered by: Status (Pending)          Change Filter          Remove all filters
Bugg
Lägg ut nyheter på Sociala medier
ID: 5901      Product: Hemsida      Report Date: 7th april 2024
Status: Pending      Priority: Medium

Under Utredning

Filtered by: Status (Analyze)          Change Filter          Remove all filters
Bugg
Förbättra Arkivfunktionen
ID: 5885      Product: Hemsida      Report Date: 4th april 2024
Status: Analyze      Priority: High
Future
Automatisera påminnelser
ID: 5876      Product: Hemsida      Report Date: 3rd april 2024
Status: Analyze      Priority: Medium

Under genomförande

Filtered by: Status (Accomplish)          Change Filter          Remove all filters
There are 0 bugs to view based on the currently selected filters.

Under utvärdering

Filtered by: Status (Evaluation)          Change Filter          Remove all filters
Improvments
Styckeavståndet för kort
ID: 5867      Product: Hemsida      Report Date: 3rd april 2024
Status: Evaluation      Priority: Medium