Ärendehantering

Nya Ärenden

Filtered by: Status (Evaluation)          Change Filter          Remove all filters
Improvments
Lägg till lista på aktivitetstillfällen från Dans.se
ID: 6129      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 10th maj 2024
Status: Evaluation      Priority: Medium
Future
Automatisera inlägg
ID: 5876      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 3rd april 2024
Status: Evaluation      Priority: Medium

Under Utredning

Filtered by: Status (Evaluation)          Change Filter          Remove all filters
Improvments
Lägg till lista på aktivitetstillfällen från Dans.se
ID: 6129      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 10th maj 2024
Status: Evaluation      Priority: Medium
Future
Automatisera inlägg
ID: 5876      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 3rd april 2024
Status: Evaluation      Priority: Medium

Under genomförande

Filtered by: Status (Evaluation)          Change Filter          Remove all filters
Improvments
Lägg till lista på aktivitetstillfällen från Dans.se
ID: 6129      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 10th maj 2024
Status: Evaluation      Priority: Medium
Future
Automatisera inlägg
ID: 5876      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 3rd april 2024
Status: Evaluation      Priority: Medium

Under utvärdering

Filtered by: Status (Evaluation)          Change Filter          Remove all filters
Improvments
Lägg till lista på aktivitetstillfällen från Dans.se
ID: 6129      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 10th maj 2024
Status: Evaluation      Priority: Medium
Future
Automatisera inlägg
ID: 5876      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 3rd april 2024
Status: Evaluation      Priority: Medium