Lägg ut nyheter på Sociala medier

Back » Bug #5901
Bugg
Lägg ut nyheter på Sociala medier
ID: 5901Status: Pending   Report Date: 7th April 2024Product: Hemsida
ReporterHåkan Palm
Assignee
Description

Automatisera publiceringen på våra sociala medier när vi lägger upp nyheter på hemsidan och tvärt om