Ärendehantering

Nya Ärenden

Filtered by: Products (Hemsida), Status (Pending)          Change Filter          Remove all filters
Bugg
Lägg ut nyheter på Sociala medier
ID: 5901      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 7th april 2024
Status: Pending      Priority: Medium

Under Utredning

Filtered by: Products (Hemsida), Status (Analyze)          Change Filter          Remove all filters
Improvments
Komplettera kalenderimporten med mer information
ID: 6128      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 10th maj 2024
Status: Analyze      Priority: Medium
Bugg
Förbättra Arkivfunktionen
ID: 5885      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 4th april 2024
Status: Analyze      Priority: High

Under genomförande

Filtered by: Products (Hemsida), Status (Accomplish)          Change Filter          Remove all filters
There are 0 bugs to view based on the currently selected filters.

Under utvärdering

Filtered by: Products (Hemsida), Status (Evaluation)          Change Filter          Remove all filters
Improvments
Lägg till lista på aktivitetstillfällen från Dans.se
ID: 6129      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 10th maj 2024
Status: Evaluation      Priority: Medium
Future
Automatisera inlägg
ID: 5876      Product: Hemsida      Version: N/A      Report Date: 3rd april 2024
Status: Evaluation      Priority: Medium