Styrelse & Valberedning

Styrelsens gemensamma email:
styrelsen@vallentunadans.se

Styrelsen består av:

Marie Wall
Ordförande
marie@vallentunadans.se
Magnus Rost
Vice ordförande
magnus@vallentunadans.se
Yvonne Lindell
Kassör
yvonne@vallentunadans.se
Tomas Lodén
Sekreterare
tomas@vallentunadans.se
Håkan Palm
Controler
hakan@vallentunadans.se
Monica Carlsson
Ledamot
monica@vallentunadans.se
Misa Lodén
2:e vice ordförande
Misa@vallentunadans.se
Fredrik Carlsson
Ledamot
fredrik@vallentunadans.se
Christer Lundman
Suppleant
christer@vallentunadans.se
Helena Nyrén
Suppleant
helena@vallentunadans.se

Valberedningen består av:

Webmaster är:
Carina Frank
carina.f@vallentunadans.se

Fotograf: Cornelia Frammin