Styrelse & Valberedning

Styrelsens gemensamma email:
styrelsen@vallentunadans.se

Styrelsen består av:

Marie Wall
Ordförande
marie@vallentunadans.se
Magnus Rost
Vice ordförande
magnus@vallentunadans.se
Ann Jansson
Kassör
ann@vallentunadans.se
Tomas Lodén
Sekreterare
tomas@vallentunadans.se
Håkan Palm
Controler
hakan@vallentunadans.se
Monica Carlsson
Ledamot
monica@vallentunadans.se
Gunborg Hedman
Ledamot
gunborg@vallentunadans.se
Misa Lodén
Ledamot
Misa@vallentunadans.se
Susanne Ericson
Webmaster
susanne@vallentunadans.se
Christer Lundman
Suppleant
christer@vallentunadans.se

Valberedningen består av:
Caroline Lodén, sammankallande: valberedning@vallentunadans.se
Ingela Björke.

Webmaster är:
Susanne Ericson, susanne@vallentunadans.se
Magnus Rost, magnus@vallentunadans.se

Fotograf: Cornelia Frammin