Lägg till lista på aktivitetstillfällen från Dans.se

Back » Bug #6129
Improvments
Lägg till lista på aktivitetstillfällen från Dans.se
ID: 6129Status: Pending   Report Date: 10th May 2024Product: Hemsida
ReporterHåkan Palm
Assignee
Description

Lägg till lista på aktivitetstillfällen från Dans.se på aktivitetspresentationen för att slippa skriva in tillfällena manuellt i texten