Highlights

Highlights visas i Vänsterkolumnen och ska användas för information som ska fungera som påminnelser t.ex. Anmälan öppnar ….. , Kom ihåg att …….