Fel sortering för danskvällar

Back » Bug #5958
Bugg
Fel sortering för danskvällar
ID: 5958Status: Completed   Report Date: 29th April 2024Product: Hemsida
ReporterHåkan Palm
Assignee
Description

Listan med danskvällar på sidan med danskvällar sorterar felaktigt

==============================

Functionen get_dances sorterade json-filen felaktigt med rsort($json_data[’events’])
Innehållet i json-filen sorteras korrekt från Dans.se så någon ytterligare sortering är inte nödvändig