Arkiv Inlägg

Inlägg som ska sparas, t.ex. kursinformation. Hur länge innehållet ska sparas i arkiv styrs av Arkivering- och rensningsrutin