Ärenden som är under analys för åtgärd eller avslag