Nyhet

Samlar alla inlägg som kan betraktas som nyhet och visas i den vänstra kolumnen t.ex. ordförande informerar, information om årsmöte etc. Detta innehåll ska arkiveras under Arkiv Nyhet efter ca 2v efter publicering