Hjälpa till vid våra dansarrangemang

Vallentuna Dans

Vill Du ställa upp och hjälpa till vid våra dansarrangemang?

Före, kl 14 – 19
Behöver vi hjälp med att ställa i ordning lokalen: 2 – 3 personer
Fixa fika i kafeterian: 6 – 7 personer

Under kvällen, 19 – 23
Vi har behov av hjälp att stå i kaféet 1,5 tim/pass, det finns fler olika pass att välja på

Efter dansen, kl 23 – 01
Lokalen behöver återställas och återlämnas snygg och prydlig: 3 – 4 personer

Fikabröd
Mottages gärna, för vår planering anmäl gärna i förväg

Anmälan till gunnar@vallentunadans.se  eller  carina@vallentunadans.se

Välkomna Festkommittén

Hjälper till Ersättning vid Dansarrangemang Vallentuna dans 2020
 Kl 14 – 19 Fri Entré innevarande kväll + 1 Fri entré vid senare tillfälle

Fri fika under kvällen

Enklare mat innan dansen

 Kl 19 – 23

Kafeteria
Flera 1,5 tim pass
att välja på

1/2 Entré innevarande kväll

Fri Fika under kvällen

 Kl 23 – 01 Fri Entré innevarande kväll + 1 Fri entré vid senare tillfälle

Fri fika under kvällen

Bidragit med fikabröd 1/2 Entré innevarande kväll