Lindy Hop Fortsättning

Vallentuna Dans

Lindy Hop är en swingdans från New York i USA. Dansen skapades i Harlem på 1920- och 1930-talet, som en utveckling ur Charleston och i princip alla andra danser som de dansande kände till. Traditionellt dansas Lindy hop till swingmusik.

Lindy Hop Fortsättning
en kortare variation som är en direkt fortsättning för dig som gått grundkursen.

Varannan torsdag: 1/11, 15/11, 29/11
kl 18.50-19.55 rast i 15 min 20.10-21.15

Du har kanske gått en eller två grundkurser samt provat på att dansa socialt.

På kursen roterar man, d.v.s. man byter partner så en förare dansar med alla följare på kursen och vice versa, även om du anmäler dig tillsammans med en danspartner. Ha skor för inomhusbruk och bekväma kläder.

Var: Ekebyskolans matsal, Vallentuna.

Pris: 525 kr, 1050 kr för både Grundkurs och Fortsättningskurs. Medlemskap 2018 krävs, 200 kr/person och år.

Anmälan gör du här:   Anmälan

Instruktörer: Anna Steorn och Monica Carlsson

Varmt Välkomna!!