Styrelsen och andra komittéer

Styrelsen består av:
Linda Blumenthal, ordförande: linda@vallentunadans.se
Cecilia Grönquist, kassör & sekreterare: cecilia@vallentunadans.se
Christer Lundman, vice ordförande: christer@vallentunadans.se
Monica Carlsson, ledamot: monica@vallentunadans.se
Ann Jansson, ledamot: ann@vallentunadans.se
Gunborg Hedman, ledamot: gunborg@vallentuna.se
Lillemor Berg, suppleant: lillemor@vallentunadans.se
Gunnar Österman, suppleant: gunnar@vallentunadans.se

Valberedningen består av:
Andreas Modin, sammankallande: valberedning@vallentunadans.se
Ronny Husberg

Festkommittén består av:
Gunnar Österman, sammankallande: gunnar@vallentunadans.se
Helena Jakbo, Yvonne Lindell & Eva Tibblin. Vill du vara med här? Kontakta Gunnar! 😀

Webmaster är:
Linda Blumenthal, linda@vallentunadans.se
Susanne Ericson, susanne@vallentunadans.se