Styrelsen och andra komittéer

Styrelsen består av:
Christer Lundman, ordförande: christer@vallentunadans.se
Magnus Rost, vice ordförande: magnus@vallentunadans.se
Ann Jansson, kassör: ann@vallentunadans.se
Håkan Palm, sekreterare: hakan@vallentunadans.se
Monica Carlsson, kurser, ledamot: monica@vallentunadans.se
Gunborg Hedman, kontakt bokningar, ledamot: gunborg@vallentuna.se
Misa Lodén, special arrangemang, ledamot: misa@vallentunadans.se
Susanne Ericson, webmaster, ledamot:  susanne@vallentunadans.se

Valberedningen består av:
Andreas Modin, sammankallande: valberedning@vallentunadans.se
Ronny Husberg

Festkommittén består av:
Gunnar Österman, sammankallande: gunnar@vallentunadans.se
Helena Jakbo, Yvonne Lindell & Eva Tibblin. Vill du vara med här? Kontakta Gunnar! 😀

Webmaster är:
Susanne Ericson, susanne@vallentunadans.se
Magnus Rost, magnus@vallentunadans.se